A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ

Từ ngày 05-08/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII đã nhất trí thông qua ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết do Sở GDĐT chủ trì soạn thảo gồm 03 nội dung chính:

1. Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ.

a) Đối tượng được hưởng chính sách: Gồm 06 đối tượng:

- Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

- Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Trẻ em là con liệt sỹ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có);

- Trẻ em học khuyết tật hòa nhập;

- Trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ.

b) Mức hỗ trợ: 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này bằng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

2. Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

a) Đối tượng hưởng chính sách: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

b) Mức hỗ trợ: 160.000 đồng/trẻ/tháng.

3. Quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

a) Đối tượng hưởng chính sách: Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Mức hỗ trợ: 800.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Việc ban hành Nghị quyết góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và giáo dục trẻ; góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc cho người dân của tỉnh, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đặc biệt đối với trẻ ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo, các đối tượng chính sách; tháo gỡ khó khăn cho trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động và giáo viên mầm non làm việc ở các khu công nghiệp.

Ảnh minh họa

 

Vũ Dũng – Sở GDĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan